Skip to content

RTG, USG, EKG

RTG CYFROWE

RTG cyfrowe umożliwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich doskonałej jakości w celu najlepszej diagnostyki urazów układu szkieletowego, obrazowania narządów jamy brzusznej, jamy miednicznej, czy klatki piersiowej. Dzięki RTG jesteśmy w stanie postawić wnikliwą i szczegółową diagnozę.

USG DOPPLER

USG doppler, czyli ULTRASONOGRAF, umożliwia lekarzom obrazowanie, czyli badanie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej, przy wykorzystaniu ultradźwięków w celu uzyskania lepszej diagnostyki.

EKG, ECHO SERCA, POMIAR CIŚNIENIA KRWI

Leszczyńskie Centrum Weterynaryjne “MISIU” umożliwia wykonanie badania EKG i ECHO SERCA. Jest to szczególnie ważne u zwierząt starszych, które ukończyły 7. rok życia. Badanie wykonujemy również przed poważnymi operacjami chirurgicznymi, na bieżąco kontrolując funkcje serca u psów z chorobami kardiologicznymi, z przewlekłymi problemami z układem krążenia.

Play Video